Autor: kapr

Poděkování za nahlédnutí do historie…

Tímto bychom rádi poděkovali panu Mgr. Vladimíru Burjánkovi, který nám poskytl několik fotografií z historie rybaření na Jizeře, které jsme zařadili (zatím v surovém stavu- čekáme na IT Jirku) do složky Foto/Z historie. Zde se nad nimi můžete pokochat i Vy.

Zároveň bychom Vás rádi požádali, vlastníte-li podobné fotografie (i mladšího data…), o jejich zaslání email: mosvijany@seznam.cz – rádi je zde zveřejníme. Připojte pouze krátký komentář k obsahu fotografie.  V případě, že je máte založeny v albu, volejte prosím na tel. 604854800 (Tomáš KAPRAS), my zařídíme jejich digitalizaci a obratem samožřejmě vrátíme.

Předem DĚKUJEME!!!

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality

UPOZORNĚNÍ pro rybáře se zadrženou povolenkou k lovu

Vážení rybáři – hosté na revíru č. 441057 Velké štěrkOpískoviště Příšovice

jako osoba vydávající hostovské povolenky k lovu na Velké štěrkopískoviště Příšovice mám, s ohledem na poslední měsíc, potřebu zde publikovat jasná pravidla k vydání této hostovské povolenky. JEDNÁ SE O REVÍR MÍSTNÍHO VÝZNAMU MO ČRS SVIJANY, NIKOLI REVÍR CELOSVAZOVÝ !!! Možná Vám to přijde jako nereálné, ale za poslední měsíc se objevilo několik rybářů „hostů na tomto revíru“, kterým byla rybářskou stráží zadržena povolenka k lovu (a to jak za lov na neplatnou povolenku na tomto reíru, tak případně za různé přestupky) a tito rybáři se již po několika dnech poté (nebo hned den druhý) snaží u mé maličkosti zakoupit hostovskou povolenku novou, aby mohli zase lovit… NEZKOUŠEJTE TO, PROSÍM, NEPRODÁM!!! A to z jednoduchého důvodu: zadrží-li RS povolenku členovi MO SVIJANY, tak tento člen nechytá nejméně tři měsíce! BYLO BY TEDY NEFÉR, ABY RYBÁŘI Z JINÝCH MO ČRS SEDĚLI JIŽ DRUHÝ DEN S NAHOZENÝMI PRUTY U VODY ZNOVU A „SVIJAŇÁK“ NA NĚHO KOUKAL SE SLZAMI V OČÍCH. Tak to opravdu ne!!!  Rybářská stráž mi hlásí jména ze zadržených povolenek a jste-li z organizace, jejíž povolenka k lovu Vám zde neplatí, rádi Vám „hostovačku“ prodáme, ale až po ukončení uložené sankce v kárném řízení.

Děkuji, Tomáš KAPRAS

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Tržní kapr na Velké Šterkopískoviště

Dnešního dne proběhlo ze strany Severočeského územního svazu Ústí nad Labem, na základě vzájemné smlouvy o společném hospodaření, vysazení tržního kapra na revír č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice. Velmi pěkná ryba pro sportovní rybolov, která každého rybáře určitě potěší…

Touto cestou děkujeme za vzornou spolupráci, na které jsme se dohodli.

kapr do VP

 

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Provozní řád rekreační oblasti Malý a Velký Písečák č. 1/2020

Od 1. 3. 2020 platí v oblasti revírů č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice (dále jen „Velký Písečák“) a č. 441062 Malé štěrkopískoviště Příšovice (dále jen „Malý Písečák“) nový provozní řád této lokality schválený radou obce Příšovice pod čj. UR 43/2020 dne 12.2.2020. Žádáme proto všechny rybáře lovící na těchto revírech, aby se s ním seznámili a řídili se tímto nařízením, zejména body uvedenými v článcích č. 3 – parkování, č. 14 – táboření, č. 15 – rybářský sport a č. 16 – provoz malých plavidel. Když budeme tato ustanovení všichni dodržovat, zavládne zde oboustranná spokojenost a my tak budeme moci provozovat na těchto revírech rybolov bez problémů i nadále. Odkaz na celé znění níže:

http://www.deska.prisovice.cz/storage/uredni_deska/202014_provozni_rad_pisecaky_1_2020.pdf

Read More

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Nová násada chovných rybníků

Do rybníka Velký Suchý a Křešovský byla dnes nasazena tato kapří miminka. Tak jim přejme, ať pěkně narostou a za tři roky se s nimi potkáme…

Násada

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality

Další zarybnění línem

Dnes proběhlo další kolo zarybnění tržním línem a to na revírech č. 441062 Malé šterkopískoviště Příšovice a č. 441200 Tůň u Loukova.

Lín doPísečáku a Tůně

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Závěry z výroční členské schůze 29.2.2020

Dne 29.2.2020 proběhla v Ploukonicích Výroční členská schůze spolku MO ČRS Svijany. Na této schůzi byla schválena účetní uzávěrka za rok 2019 a schválen rozpočet na rok 2020. Po hlasování všech přítomných členů došlo k dílčím změnám ve výboru spolku a to na pozici předsedy a na místě vedoucího rybářské stráže. Hlasováním členské základny byly odsouhlaseny „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice a č. 441062 Malé Štěrkopískoviště Příšovice“. Nic nebrání tedy tomu, aby se těmito schválenými „pravidly“ řídili jak členové spolku MO Svijany, tak i hosté. Všichni přítomní byli seznámeni se stanoviskem obce Příšovice – Provozním řádem lokality písečáků v Příšovicích a s podmínkami, za kterých lze v této lokalitě vykonávat rybářské právo k oboustranné spokojenosti obou zúčastněných stran. Tento Provozní řád se objeví na těchto stránkách v nejbližší době.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky, Revíry

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK ZAČÍNÁ!!!

Vážení mladí rybáři a rodiče,

rybářský kroužek v klubovně ve Žďáře začíná ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 16:00 hodin (další schůzky dle instrukcí pana Luboše Vrabce na místě),

rybářský kroužek v Přepeřích (v klubovně myslivců – p. Hašlar) pak v neděli 26. 1. 2020 od 09:00 hodin (poté 2.2., 16.2., 1.3., 22.3., 5.4. a 19.4.2020)

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Mládež