Jizera 7

441015 Jizera 7 – 12km, 36ha

Přítok Labe.

Od jezu elektrárny Hubálov až k jezu mlýna v Přepeřích s přítoky mimo Žehrovku.

Do revíru nepatří štěrkopískoviště Příšovice

Platné povolenky:

  • Povolenka samost. hospodařící organizace ČRS vydaná MO Svijany
  • Územní povolenka k lovu ryb na mimopstruh. revírech Severočeského ÚS
  • Celosvazová povolenka k lovu ryb na mimopstruhových revírech

Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., pro rok 2022 projednanými a schválenými Radou ČRS dne 3. června 2021 (pokud není níže uvedeno jinak), dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441062 vydané podle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb., které byly projednány a schváleny Výborem ČRS MO Svijany dne 8.12. 2021 pro rok 2022, jak je uvedeno níže.

Sdílej: