Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441062 Malé štěrkopískoviště Příšovice

pro rok 2024

 1. Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., pro rok 2024 a 2025 projednanými a schválenými Radou ČRS dne 15. září 2023 (pokud není níže uvedeno jinak), dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441062 vydané podle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb., které byly projednány a schváleny ČS ČRS MO Svijany dne 4.3.2023 pro rok 2024, jak je uvedeno níže.
 2. Na revíru 441062 platí povolenky vydané spolkem Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Svijany, IČO:00482803, pouze členům MO Svijany.
 3. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. Zákaz porcování ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru, před ukončením lovu a odchodem od vody.
 4. Rybolov z ostrovů je celoročně ZAKÁZÁN!
 5. Hájeným úsekem od 1.5. do 30.9. v daném roce je celá souběžná strana se silnicí Ploukonice-Příšovice (oblast kempu). Označeno tabulemi.
 6. Rybolov, vnadění či zavážení nástrah z lodí či jiných plavidel není povoleno. Návnady a nástrahy lze na lovné místo dopravit pouze odhozem ze břehu.
 7. Minimální lovná míra kapra obecného je 45 cm, maximální lovná míra kapra je 70 cm. Ulovený kapr obecný delší jak 70 cm musí být vrácen do revíru. Minimální lovná míra okouna říčního je stanovena na 25 cm, štiky obecné na 60 cm.
 8. Zákaz vnadění ovocem a ovocnými produkty, zákaz označování lovných míst bójkami všeho druhu včetně tyčových.
 9. Lovící může ponechané ryby přechovávat na revíru ve vezírku či jiném zařízení pro uchovávání ryb pouze do konce zákonem stanovené doby určené pro lov ryb.
 10. Zákaz stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Po skončení povolené doby lovu je povinnost rybáře místo po sobě uklidit.
 11. Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy podél silnice Ploukonice-Příšovice. Lovící má povinnost se řídit Opatřením OÚ Příšovice č. 1/2020- provozním řádem rekreační oblasti Malý a Velký písečák schváleným radou zastupitelstva obce Příšovice usnesením č. UR 43/2020 dne 12.2.2020 (k dispozici na webové stránce OÚ Příšovice  – https://deska.prisovice.cz/urednideska.php?soubor=1349

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441062 byly projednány a schváleny v souladu s § 13 odst. 9 zákona 99/2004 ČS spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Svijany, IČ: 00482803, dne 4.3.2023 pro rok 2024, nejdéle dne 1.1.2024 bude jejich znění zveřejněno na webu MO Svijany (www.mosvijany.cz), držitel povolenky k lovu má povinnost před započetím lovu se s nimi seznámit a při výkonu rybářského práva se jimi řídit, případně se řídit dalšími zákonnými normami vydaných pro tuto lokalitu.

Loading