Velké štěrkopískoviště

Na revíru 441057 platí povolenky vydané

  • spolkem  Český rybářský svaz,z.s.,místní organizace Svijany IČO:00482803 a dále
  • celosvazové a krajské povolenky vydané spolky sdruženými v Českém rybářském svazu, z.s., Severočeském územním svazu,  
    IČO: 00434132 se sídlem Ústí nad Labem, ul. Střekovské nábřeží č.p. 975/51, 40003 Ústí nad Labem.

Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., pro rok 2023 projednanými a schválenými Radou ČRS dne 2. června 2022, dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané podle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb. pro revír 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice , které byly projednány a schváleny VČS ČRS MO Svijany dne 9.4. 2022 pro rok 2023.

Loading