Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice

pro rok 2024

  1. Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., pro rok 2024 a 2025 projednanými a schválenými Radou ČRS dne 15. září 2023 (pokud není níže uvedeno jinak), dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva vydané podle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb. pro revír 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice , které byly projednány a schváleny VČS ČRS MO Svijany dne 4.3. 2023 pro rok 2024, jak je uvedeno níže.
  2. Na revíru 441057 platí povolenky vydané spolkem  Český rybářský svaz,z.s.,místní organizace Svijany IČO:00482803 a dále celosvazové a územní povolenky vydané spolky sdruženými v Českém rybářském svazu, z.s., Severočeském územním svazu,  IČO: 00434132 se sídlem Ústí nad Labem, ul. Střekovské nábřeží č.p. 975/51, 40003 Ústí nad Labem.
  3. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák. Zákaz porcování ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru, před ukončením lovu a odchodem od vody.
  4. Rybolov z ostrovů je celoročně ZAKÁZÁN!
  5. Rybolov, vnadění či zavážení nástrah z lodí či jiných plavidel není povoleno. Návnady a nástrahy lze na lovné místo dopravit pouze odhozem ze břehu.
  6. Minimální lovná míra kapra obecného je 45 cm, maximální lovná míra kapra je 70 cm. Ulovený kapr obecný delší jak 70 cm musí být vrácen do revíru, minimální lovná míra štiky je 60 cm, okouna 25 cm.
  7. Zákaz vnadění ovocem a ovocnými produkty, zákaz označování lovných míst bójkami všeho druhu včetně tyčových.
  8. Lovící může ponechané ryby přechovávat na revíru ve vezírku či jiném zařízení pro uchovávání ryb pouze do konce zákonem stanovené doby určené pro lov ryb.
  9. Zákaz stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Po skončení povolené doby lovu je povinnost rybáře místo po sobě uklidit.
  10. Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy podél silnice Ploukonice-Příšovice. Lovící má povinnost se řídit Opatřením OÚ Příšovice č. 1/2020- provozním řádem rekreační oblasti Malý a Velký Písečák schváleným radou zastupitelstva obce Příšovice usnesením č. UR 43/2020 dne 12.2.2020 (k dispozici na webové stránce OÚ Příšovicehttps://deska.prisovice.cz/urednideska.php?soubor=1349

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441057 byly projednány a schváleny v souladu s § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb. VČS spolku Český rybářský svaz,z.s., místní organizace Svijany IČ: 00482803 dne 4.3.2023 pro rok 2024, nejdéle dne 1.1.2024 bude jejich znění zveřejněno na webu ČRS MO Svijany (www.mosvijany.cz),  držitel povolenky k lovu má povinnost před započetím lovu se s nimi seznámit a při výkonu rybářského práva se jimi řídit, případně se řídit dalšími zákonnými normami vydanými pro tuto lokalitu.

Loading