Žehrovka 1

441058 Žehrovka 1 – 19km, 3ha

Přítok Jizery.

Od Jizery v Březině až k pramenům mimo nádrž Pařez v k. ú. Zámostí Blata. Pramenná část Žehrovky od hráze v Podsemínu a přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán.

V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku od železničního mostu tratě Svijany-Březina až ke staré propusti nad silnicí Žďár-Příhrazy.

 

Platné povolenky:

  • Povolenka samost. hospodařící organizace ČRS vydaná MO Svijany.
  • Územní povolenka k lovu ryb na mimopstruh. revírech Severočeského ÚS.
  • Celosvazová povolenka k lovu ryb na mimopstruhových revírech.

Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revírech ČRS, z.s., pro rok 2022 projednanými a schválenými Radou ČRS dne 3. června 2021 (pokud není níže uvedeno jinak), dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru 441062 vydané podle § 13 odst. 9 zákona 99/2004 Sb., které byly projednány a schváleny Výborem ČRS MO Svijany dne 8.12. 2021 pro rok 2022, jak je uvedeno níže.

Sdílej: