Štiky do revíru 441057

Dobrý den,
dnes byly vysazeny štiky ve velikosti Š2 v slušném množství do Velkého štěrkopískoviště Příšovice. Tak opatrně, dva tři roky a budou z nich slušné ryby.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Zarybnění revírů 441062 a 441057

Dobrý den,
uplynulý víkend byl dodán dvouletý candát do revíru 441062- Malé štěrkopískoviště Příšovice. Dnes jsme z našich prostředků dovezli 6000 Ks pěkného ročka candáta, který byl rovnoměrně vysazen do chovných rybníků a přímo do Malého a Velkého štěrkopískoviště Příšovice. Dále došlo k vysazení několika štik a okounů do těchto revírů. Z prostředků SvčÚS Ústí nad Labem byl dodán do revíru 441057- Velké štěrkopískoviště Příšovice pěkný kapr v průměrné váze 1,6 kg a dále 1250 ks tržního lína.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

RIS informace

Dobrý večer,
dovolujeme si Vás informovat, že i náš spolek vstupuje do systému RIS – Rybářského informačního systému. V podstatě nám ani nic jiného nezbývá. Například splnění členských povinností ve formě zakoupení členské známky bude od následujícího roku pouze zaznamenáno v daném systému, to znamená, že Vám nebude vylepena známka do členské legitimace (a to je ta nejmenší asi na první pohled nejvíce viditelná změna) . Objednavatel a budoucí uživatel tohoto systému, kterým je rybářský svaz, si od jeho zavedení slibuje mnohé, očekávané představy se můžete dočíst např. na stránkách www.rybsvaz.cz, zda budou naplněny ukáže až praxe. Pro nás to znamená jediné. V nejbližších dnech proběhne převod dat o našem spolku a členské základně do tohoto systému, vydávání povolenek a plnění dalších povinností bude zaznamenáno prostřednictvím RIS. Protože naštěstí zcela neodtrženi od reality běžného bytí plně chápeme, že myšlenkové pochody a představy IT mozků o digitalizaci společnosti se ve značné míře budou rozcházet ze znalostmi a schopnostmi určité části členské základny, tak rovnou uvádíme, že uděláme vše pro to, abychom Vás ve Žďáru odbavili jako vždy, jen to bude chtít asi více času a trpělivosti (pečlivé překontrolování dat a jejich uložení do RIS). PODSTATNÉ je to, že se jedná o celorepublikový systém. Tedy doporučujeme těm našim členům, kteří jsou registrování i v jiném rybářském spolku (tzv. dvojí členství) zvážení, jak budou takovou situaci řešit. V novém systému (ostatně stejně jako dodnes) je členství ve dvou spolcích tabu, samozřejmě vyjma možného hostování. A protože hostování v našem spolku možné není, tak je jednou možností je být řádným členem u nás a zajistit si hostování jinde, druhou je zůstat jinde a nebýt u nás. Do konce roku příliš času nezbývá a proto Vás touto cestou informujeme, ještě Vás v průběhu listopadu pošleme dopis či mail.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Maraton podzimních výlovů

Vážení přátelé, 
začíná říjen a s tím spojené nádherné období podzimních výlovů, které nám obsadí všechny říjnové víkendy. Pokud je mezi vámi rybář, který by se rád přidal a splnil si tím brigády, tak ať se ozve zástupci hospodáře nebo předsedovi.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality

Zarybnění revíru 441015

Dobrý den,
o víkendu jsme do Jizery 7 vysadili slušné množství pstruhů různých druhů a velikostí , k tomu nějaké siveny. Počasí vybízí na ně jít.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Ohlédnutí za Podzimním rybářským závodem na Tůni u Loukova

V sobotu 16. září 2023 proběhl na Tůni u Loukova letošní poslední rybářský závod. Za nádherného počasí soutěžili rybářští nadšenci z řad dětí a mládeže společně s dospělými rybáři. Celkem se sešlo 70 soutěžících, z toho 51 dospělých. Pro zpestření byly připraveny tradiční zabijačkové pochoutky a celé závodní dopoledne se neslo v dobré náladě jak závodících tak i pořadatelů.

V  kategorii dospělých z 51 účastníků bodovalo 24 závodících. Z kategorie rybářské mládeže čítající 19 účastníků bylo 10 úspěšných rybářů. Dohromady bylo uloveno 92 kg ryb.

V kategorii dětí a mládeže do 15-ti let zvítězil Josef Novák mladší ze Ždáru se ziskem 6940 bodů (6,94 kg). Na druhém místě se ziskem 6180 bodů se umístil Vojtěch Novotný z Hodkovic a třetí příčku obsadil Petr Olbrich z Bechova se ziskem 5800 bodů.  (Výsledky v kategorii dětí a mládeže)

První cena v kategorii dospělých byla předána Jiřímu Grégrovi ze Šubrtova za 10860 bodů,  který za obě poloviny závodů vylovil 10,86 kg ryb.  Druhá cena za 8760 bodů patřila Martinovi Ježkovi z Předměřic, a třetí cenu si odvezl Martin Picek ze Žďáru za ulovených 4200 bodů.  (Výsledky v kategorii dospělých)

Všem závodníkům, fanouškům a pořadatelům děkujeme za účast a na jaře 2024 se na vás opět těšíme! 

Loading

Sdílej: