Závěry z výroční členské schůze 29.2.2020

Dne 29.2.2020 proběhla v Ploukonicích Výroční členská schůze spolku MO ČRS Svijany. Na této schůzi byla schválena účetní uzávěrka za rok 2019 a schválen rozpočet na rok 2020. Po hlasování všech přítomných členů došlo k dílčím změnám ve výboru spolku a to na pozici předsedy a na místě vedoucího rybářské stráže. Hlasováním členské základny byly odsouhlaseny „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice a č. 441062 Malé Štěrkopískoviště Příšovice“. Nic nebrání tedy tomu, aby se těmito schválenými „pravidly“ řídili jak členové spolku MO Svijany, tak i hosté. Všichni přítomní byli seznámeni se stanoviskem obce Příšovice – Provozním řádem lokality písečáků v Příšovicích a s podmínkami, za kterých lze v této lokalitě vykonávat rybářské právo k oboustranné spokojenosti obou zúčastněných stran. Tento Provozní řád se objeví na těchto stránkách v nejbližší době.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky, Revíry