Usnesení schůze výboru spolku ze dne 7.4.2021

Vážení,
z důvodů všem známých jsme Vás informovali o zrušení únorového termínu výroční členské schůze spolku MO Svijany, i přes rozvolňování ani dnes nelze předpokládat bezrizikové uspořádání takové akce, kde bychom se sešli a neriskovali. Výbor se tedy rozhodl, že další směřování a vývoj organizace budou vázány jak v roce 2021, tak i následujícím, úkoly členské základny odsouhlasenými na výroční členské schůzi z února 2020. Usnesením výboru spolku z 7.4.2021 tento schválil:
– zprávu o činnosti MO za rok 2020
– účetní uzávěrku za rok 2020
– rozpočet MO na rok 2021
– zprávu o činnosti mládeže za rok 2020
– zprávu o činnosti rybářské stráže za rok 2020
– zprávu dozorčí komise za rok 2020
– provedené inventury majetku MO Svijany za rok 2020
– splnění všech úkolů uložených výroční členskou schůzí v roce 2020
Výbor projednal a souhlasí:
– s pokračováním smlouvy o společném postupu hospodaření na revírech 441057, 441015 a 441068 uzavřeným mezi MO Svijany a SvšÚS Ústí nad Labem jak v roce 2021, tak v roce následujícím, bude vyvoláno jednání o prodloužení smlouvy i pro rok 2022, to by mělo proběhnout na podzim 2021
– bližší podmínky výkonu rybářského práva i v roce 2022 zůstanou beze změn (jak byly projednány a schváleny VČS v únoru 2020)
Výbor MO stanovil pro rok 2021 tyto úkoly:
– zajistit plnění zarybňovacích plánů pro jednotlivé revíry MO
– v areálu MO ve Žďáru č.p. 140 provést odkanalizování odpadů do jímky
– zajistit školící kroužky
– udržet na stávající dobré úrovni činnost RS
– řádně pečovat o majetek MO
Chod spolku i přes určité problémy vyvolané epidemickou situací v roce letošním je udržen a rozvíjen. Výlovy a zarybnění revírů proběhly, což jste asi zaznamenali, průběžné dozarybnění bude pokračovat. Dali jsme Vám snad dost možností a termínů ke splnění členských povinností a zakoupení povolenek. Pokračuje jistá kultivace okolí rybářských revírů, usnadnění přístupu k vodě. Probíhají jednání s různými subjekty, jejichž cílem je udržení rybolovu na stávajících revírech. Když se nemůžeme setkat osobně, tak se Vás snažíme informovat aspoň tímto způsobem.
Tedy na závěr. Jak je uvedeno výše, tak se výbor rozhodl pokračovat v činnosti dle vůle členské základny vyjádřené na VČS z února 2020. Přílohou usnesení ze dne 7.4.2021 jsou jednotlivé popsané zprávy, kdyby je někdo chtěl shlédnout osobně, umožníme mu to na plánovaných schůzích výboru. Jejich termíny jsou dané dopředu, občas je však operativně měníme, tedy by bylo potřeba se nejdříve obrátit na předsedu spolku a požadované si domluvit včetně termínu setkání. Předpokládáme, že VČS v roce 2022 v obvyklém únorovém termínu proběhne. S rybářským pozdravem Jan Francák.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality