Autor: JF

Štiky do revíru 441057

Dobrý den,
dnes byly vysazeny štiky ve velikosti Š2 v slušném množství do Velkého štěrkopískoviště Příšovice. Tak opatrně, dva tři roky a budou z nich slušné ryby.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Zarybnění revírů 441062 a 441057

Dobrý den,
uplynulý víkend byl dodán dvouletý candát do revíru 441062- Malé štěrkopískoviště Příšovice. Dnes jsme z našich prostředků dovezli 6000 Ks pěkného ročka candáta, který byl rovnoměrně vysazen do chovných rybníků a přímo do Malého a Velkého štěrkopískoviště Příšovice. Dále došlo k vysazení několika štik a okounů do těchto revírů. Z prostředků SvčÚS Ústí nad Labem byl dodán do revíru 441057- Velké štěrkopískoviště Příšovice pěkný kapr v průměrné váze 1,6 kg a dále 1250 ks tržního lína.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

RIS informace

Dobrý večer,
dovolujeme si Vás informovat, že i náš spolek vstupuje do systému RIS – Rybářského informačního systému. V podstatě nám ani nic jiného nezbývá. Například splnění členských povinností ve formě zakoupení členské známky bude od následujícího roku pouze zaznamenáno v daném systému, to znamená, že Vám nebude vylepena známka do členské legitimace (a to je ta nejmenší asi na první pohled nejvíce viditelná změna) . Objednavatel a budoucí uživatel tohoto systému, kterým je rybářský svaz, si od jeho zavedení slibuje mnohé, očekávané představy se můžete dočíst např. na stránkách www.rybsvaz.cz, zda budou naplněny ukáže až praxe. Pro nás to znamená jediné. V nejbližších dnech proběhne převod dat o našem spolku a členské základně do tohoto systému, vydávání povolenek a plnění dalších povinností bude zaznamenáno prostřednictvím RIS. Protože naštěstí zcela neodtrženi od reality běžného bytí plně chápeme, že myšlenkové pochody a představy IT mozků o digitalizaci společnosti se ve značné míře budou rozcházet ze znalostmi a schopnostmi určité části členské základny, tak rovnou uvádíme, že uděláme vše pro to, abychom Vás ve Žďáru odbavili jako vždy, jen to bude chtít asi více času a trpělivosti (pečlivé překontrolování dat a jejich uložení do RIS). PODSTATNÉ je to, že se jedná o celorepublikový systém. Tedy doporučujeme těm našim členům, kteří jsou registrování i v jiném rybářském spolku (tzv. dvojí členství) zvážení, jak budou takovou situaci řešit. V novém systému (ostatně stejně jako dodnes) je členství ve dvou spolcích tabu, samozřejmě vyjma možného hostování. A protože hostování v našem spolku možné není, tak je jednou možností je být řádným členem u nás a zajistit si hostování jinde, druhou je zůstat jinde a nebýt u nás. Do konce roku příliš času nezbývá a proto Vás touto cestou informujeme, ještě Vás v průběhu listopadu pošleme dopis či mail.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Zarybnění revíru 441015

Dobrý den,
o víkendu jsme do Jizery 7 vysadili slušné množství pstruhů různých druhů a velikostí , k tomu nějaké siveny. Počasí vybízí na ně jít.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Informace k úhynu úhořů v revíru 44162

Dobrý den,
přibližně před 14 dny bylo zjištěno na revíru Malé šterkopískoviště Příšovice nestandartní chování populace úhořů, kteří i přes den plavali u hladiny, předminulý víkend začal jejich hromadný úhyn. Na to jsme reagovali oznámením příslušným orgánům státní správy, samosprávy a pravidelným odstraňováním uhynulých ryb z dané lokality a jejich následnou likvidací v asanační společnosti. Byly zajištěny příslušné vzorky a rozborem ve Státním veterinárním ústavu Praha bylo zjištěno, že příčinou této kalamity je silné napadení výhradně populace úhořů parazitem Anguillicoloides crassus (krevnatkou úhoří). Další druhy ryb jsou v pořádku, stejně tak jako kvalita vody. Kdo o tom něco chce číst, tak se dozví, že se podobné situaci zabránit nedá a jediným řešením je odstraňování uhynulých ryb, dá se očekávat smrt většiny populace této ryby v revíru.
A nyní hitparáda nejhloupějších příspěvků k dané problematice šířeným na facebooku, osobně či telefonicky?
Rybáři s tím nic nedělají….opak je pravdou, k dnešnímu dni bylo odstraněno mnoho a mnoho ryb, byla zjištěna příčina kolapsu úhořů.
Na písečáku hynou úžovky…..to snad nemá cenu ani komentovat.
Kde se nyní máme koupat my a psi……zřejmě jinde do doby, než se uhynulí úhoři v dané lokalitě přestanou vyskytovat. A koupání psů zde je zde zakázáno. Chce to zapojit myšlení, invenci.
Proč jste včas nezveřejnili informace…..no protože jsme nechtěli šířit podobné bludy a čekali jsme na relevantní informace, na výsledek rozboru uhynulých ryb.
Jak se to mohlo stát……bijcům od klávesnice prozradím nemilou informaci. Některá zvířátka se požírají navzájem a pokud to spapané bylo mezihostitelem podobného parazita, tak má papající problém. Když do toho přijde nepřízeň počasí, jaké panovalo, tak nastane cosi, co se vlastně stalo. Je-li mezi Vámi někdo, kdo poroučí větru a dešti a je lepší než paní příroda, tak by své schopnosti neměl věnovat pouhému kydání špíny a nakonec i udávání, ale měl by se obětovat ve prospěch lidstva, aby byl svět lepší a dokonalejší. Dosavadní poznání však spíše potvrdí očekávané, tedy že jste takový jakoby frustrovaný blb a těžko otočíte běh dějin pouhým lamentováním v diskuzi sobě podobných.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Vysazení monté do revírů 441062, 441015, 441057

Dobrý den,
v minulém týdnu bylo vysazeno odkrmené úhoří monté do revírů Velké a Malé štěrkopískoviště Příšovice a Jizera 7 v takové velikosti a množství (4 kg), aby i v budoucnu dělali úhoři rybářům radost.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Dětské soustředění 2023

Dobrý den,
i letos proběhlo soustředění dětí na Tůni u Loukova s účastí, která nás všechny velmi velmi těší.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Mládež

Zasloužené poděkování

Dobrý den,
7.6.2023 jsme předali přátelům, kteří se v minulém (a doufáme i přítomném a budoucím) období zasloužili o rozvoj našeho spolku udělená svazová vyznamenání a odznaky za rozvoj ČRS a nějaké drobnosti, protože si myslíme, že si to zaslouží. Takže jmenovitě pánové Karel Hašlar a Luboš Vrabec, Josef Drahoňovský, Jiří Kraus a Josef Dobeš. Tedy takhle, to že jsou ocenění neznamená, že v tom dále nebudou pokračovat a to je dobře.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality