Statistiky úlovků 2020

Vážení,
v příloze předkládáme celková data úlovků na revírech, kam chodíte. Výsledky na revírech 441062 a 441200 doznaly oproti prezentovaným výsledkům zde zjara pouze mírné změny v důsledku dopočítání sumářů opozdilců. Na revírech 441015 a 441058 se projevuje naplno fakt, že zde loví převážně přespolní ( např. na Žehrovce 1-5ks z 43 ks chycených kaprů, na Jizeře 7-17 ks z 261 ks stejné ryby). Samostatnou kapitolou je revír 441057- Velké štěrkopískoviště Příšovice, kde mělo dojít k velkému propadu ulovených a odnesených ryb, podle dodaných čísel údajně zejména hosté z jiných MO tolik nenalovili, ba dokonce chodili na revír méně. Tato data jsou v nesmírném rozporu s čísly vedoucího rybářské stráže naší MO, který pečlivě vede údaje o prováděných kontrolách, o poměrném zastoupení lovících z MO Svijany a jiných spolků, faktem je, že členů ze Svijan zde chytá do dvaceti procent z celkového množství lovících (mimochodem v elektronickém systému, ve kterém se krom úlovků sčítaly i docházky a kontroly RS se čísla námi vedená a sečtená lišila přinejmenším v těch prokazatelně provedených kontrolách o třetinu v neprospěch oproti číslům sečteným ze sumářů jiných spolků, jejichž členové na VP lovili). Prostě selským rozumem dojdeme k tomu, že sčítání úlovků někteří v MO nezvládli. V tomto směru byl ze strany SvčÚS zaslán jednotlivým MO průvodní dopis, z něho je patrné, že čtvrtina zpracovaných sumářů neodpovídá realitě ( u některých MO je situace ve zpracování ještě mnohem tristnější). A tak historicky poprvé aspoň papírově v úlovcích poloviční Malé štěrkopískoviště překonalo to Velké.
male-steropisk-prisovice-sam-441062
jizera-7-441015
tun-u-loukova-sam-441200
velke-sterkopiskoviste-prisovice-rmv-441057
zehrovka-1-441058

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry