Rubrika: Povolenky

Zahájení lovu ryb na revíru 441200 Tůň u Loukova

Vážení,
rozhodnutím výboru ze dne 7.4.2021 byl určen termín zahájení lovu na revíru 441200 Tůň u Loukova na den 12.4.2021. Takže od následujícího pondělí (předpokládáme uvolnění cestování mezi okresy) zde můžete lovit ryby, šiřte tuto informaci dále mezi oprávněné, kteří zde mohou chytat. Děkuji.

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky, Revíry

Prodej povolenek 7.4.2021

Dobrý den,
dne 7.4.2021 (následující středa) od 16:00-17:00 hodin ve Žďáru č.p. 140 ve spolkovém rybářském domu proběhne prodej povolenek, tedy opět -neváhejte a splňte si své členské povinnosti, další termín prodeje předpokládáme až v květnu, zbytečně byste ztratili měsíc k lovu ryb.

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Termíny prodeje povolenek v dubnu 2021

Dobrý den,
dne 2.4.2021 (pátek) od 16:00 do 18:00 hodin (když bude potřeba i déle) ve Žďáře č.p. 140 budeme prodávat povolenky, přijďte si splnit členské povinnosti. Využijte tohoto termínu, březen nám ukázal, že nic není jisté. Další hypotetickou možností ke koupi povolenky je 7.4.2021 od 16:00-17:00 hodin (před schůzí výboru)- pokud vůbec bude.

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

!!!! Zastavení prodeje povolenek v březnu!!!!

Vážení,
s ohledem na podmínky nově nastaveného nouzového stavu v České republice (především omezení pohybu osob) nám již v podstatě nezůstal žádný prostor, jakým bychom Vám mohli osobně v původně plánovaných termínech 3.3.2021, resp. 12.3.2021 vydat požadované, prodej povolenek tedy v těchto termínech ve Žďáru NEPROBĚHNE. Pokud to stav dovolí, bude platit původní dubnový termín prodeje, v krajním případě se pokusíme zbylý prodej řešit korespondenčně (náklady navíc bychom však byli nuceni převést na Vaše bedra), o čemž bychom Vás informovali. Všem přejeme hlavně pevné zdraví.

Sdílej:
Categories: Povolenky

Zrušení členské schůze

Vážení,
původně plánovaná členská schůze, která se měla konat 27.2.2021, se konat nebude. O této skutečnosti rozhodl výbor spolku na své schůzi dne 10.2.2021, důvodem je nemožnost scházet se do doby, než epidemie odezní. Další vývoj se odhadnout nedá, o důležitých neodkladných věcech budeme rozhodovat ve výboru. Při tom budeme respektovat závěry z členské schůze konané v roce 2020 (např. kontinuální vývoj v oblasti BPVRP na nejbližší období atd.). Základní údaje o činnosti spolku se snažíme publikovat na tomto webu, případné podněty nebo dotazy můžete směřovat na členy výboru, budou zde projednány a Vás budeme informovat.
Část z Vás byla zvyklá si dojít pro povolenku na schůzi, tato možnost padá. Využijte tedy březnový termín prodeje (dne 3.3.2021 od 16:00 do 17:00 hodin před schůzí výboru, nebo 12.3.2021 od 16:00 do 18:00 hodin v řádném termínu, je Vás fakt dost, kdo necháváte vše na poslední chvíli).

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Prodej povolenek únor 2021

Vážené rybářky a rybářky,
jsme připraveni k prodeji povolenek ( členských známek atd.) v původních termínech, nejblíže potom 12.2.2021, resp. 13.2.2021. V prosinci a lednu jsme obsloužili zhruba polovinu z nás, zbývá nám tedy termín v únoru a březnu. Smráká se nad plánovanou členskou schůzí (definitivně rozhodneme na schůzi výboru v příštím týdnu, vše nasvědčuje tomu, že půjde pouze o formální krok a stvrzení faktu, že je nerozumné a taky nemožné se sejít), takže se nelze spoléhat ani na to, že Vám bude povolenka prodána na této schůzi. Využijte tedy plánované termíny:
1) Dne 12.2.2021 (pátek) je termín prodeje v době od 16:00-18:00 hodin, dne 13.2.2021 zůstává prodejní doba stejná od 09:00 do 12:00 hodin a na místě budeme oba dny tak dlouho, dokud neobsloužíme posledního žadatele, který se včas dostavil.
2) Prodej bude probíhat v sídle spolku Žďár č.p. 140, avšak ne dole v kanceláři jako obvykle, ale v patře v klubovně, která je svou velikostí schopna zabezpečit kýžených 15 m2 na osobu.
3) Pokud se bude tvořit fronta, tak při příchodu dole u vchodu do objektu podle pořadí příchozích bude členům vydáno pořadové číslo a přibližný čas, kdy na ně dojde řada. Poté mohou v klidu počkat venku či ve voze, aniž by čekali ve frontě, budou postupně voláni a do budovy budou vstupovat jednotlivě, abychom dodrželi požadované množství osob na jednom místě v určitý čas. Posledně to fungovalo, průměrný čas na odbavení jednotlivce se pohyboval kolem dvou minut.
4) Prosíme Vás o dodržování dvoumetrových rozestupů mezi sebou, něco si dejte přes ústa, předpokládáme, že nařízení v nějaké formě v té době bude stále v platnosti. Nějakou dezinfekci tam budeme mít, ale především to chce používat zdravý rozum, asi tak. Aby to odsýpalo, tak by bylo dobré mít vše připraveno, tedy členský průkaz-rybářský lístek-peníze +informace, co žádám.
5) NETRVÁME NA OSOBNÍ ÚČASTI žádajících členů na výdeji, týká se především členů v seniorském věku nebo z ohrožených skupin, klidně potřebné doklady pošlete po známém, který to za Vás vyřídí. Pokud znáte takového člena-členku, ten Vám důvěřuje, podejte mu pomocnou ruku, můžete to vyřídit za něho a ušetříte mu tuhle starost, při které se chtě nechtě musíme potkat.
6) Pokud jste s tím počítali, tak využijte i tento únorový prodej.
7) Může se stát, že nám PES nedovolí prodej realizovat, informovali bychom Vás prostřednictvím tohoto webu, jinak to asi nepůjde.
Nejsme schopni zabezpečit bezhotovostní platby, po zvážení rovněž nepřistoupíme k možné předběžné rezervaci termínu prodeje, těžko bychom to vysvětlili těm, co přišli dříve a čekají v autech venku. Pokud Vám není něco jasné, klidně volejte 607251751, najdeme řešení.

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Školení nových členů leden 2021

Vážení,
školení nových členů proběhne postupně dne 21.1.2021 od 16:00 hodin ve Žďáře č.p. 140. Případní zájemci, kteří se dosud nepřihlásili, mají možnost kontaktovat Luboše Vrabce (tel. kontakt je na těchto stránkách), vysvětlí jim organizační záležitosti kolem školení a zkoušek.

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Prodej povolenek leden 2021

Vážené rybářky a rybářky,
přestože dnes nelze odhadnout, jak se bude vyvíjet situace po 10.lednu 2021, tak jsme připraveni k prodeji povolenek ( členských známek atd.) v původních termínech, nejblíže potom 15.1.2021, resp. 16.1.2021. V příloze tohoto příspěvku Vám předkládáme metodiku vypracovanou SvčÚS k dané problematice, především potom k zabezpečení plnění nařízení vlády v souvislostí s nastalou epidemickou situací. Reagujeme takto:
1) Dne 15.1.2021 (pátek) prodlužujeme termín prodeje na dobu 16:00-19:00 hodin, dne 16.1.2021 zůstává prodejní doba stejná od 09:00 do 12:00 hodin a na místě budeme tak dlouho, dokud neobsloužíme posledního žadatele, který se včas dostavil. (od tohoto opatření si slibujeme rozprostření se doby prodeje do delšího časového prostoru a netvoření se fronty).
2) Prodej bude probíhat v sídle spolku Žďár č.p. 140, avšak ne dole v kanceláři jako obvykle, ale v patře v klubovně, která je svou velikostí schopna zabezpečit kýžených 15 m2 na osobu.
3) Při příchodu dole u vchodu do objektu podle pořadí příchozích bude členům vydáno pořadové číslo a přibližný čas, kdy na ně dojde řada. Poté mohou v klidu počkat venku či ve voze, aniž by čekali ve frontě, budou postupně voláni a do budovy budou vstupovat jednotlivě, abychom dodrželi požadované množství osob na jednom místě v určitý čas.
4) Prosíme Vás o dodržování dvoumetrových rozestupů mezi sebou, něco si dejte přes ústa, předpokládáme, že nařízení v nějaké formě v té době bude stále v platnosti. Nějakou dezinfekci tam budeme mít, ale především to chce používat zdravý rozum, asi tak. Aby to odsýpalo, tak by bylo dobré mít vše připraveno, tedy členský průkaz-rybářský lístek-peníze +informace, co žádám.
5) NETRVÁME NA OSOBNÍ ÚČASTI žádajících členů na výdeji, týká se především členů v seniorském věku nebo z ohrožených skupin, klidně potřebné doklady pošlete po známém, který to za Vás vyřídí. Pokud znáte takového člena-členku, ten Vám důvěřuje, podejte mu pomocnou ruku, můžete to vyřídit za něho a ušetříte mu tuhle jinak nutnou traktaci, při které se chtě nechtě musíme potkat.
6) Pokud jste s tím počítali, tak využijte i tento lednový prodej, vše nasvědčuje tomu, že i v dalších plánovaných termínech situace nebude odlišná od té současné, rádi bychom se mýlili.
7) Splňte si prosím svou základní povinnost a v termínu do 15.1.2021 (nebo i 16.1.2021, to už není rozhodující) odevzdejte statistiky úlovků. Musíme to sečíst, výsledek odevzdat příslušným orgánům a především je to jediný rozumný způsob, vyjma bajek, jak se dobrat tomu, co bylo skutečně uloveno, odneseno, jaká byla docházka k vodě a jakým způsobem máme revíry dosadit.
8) Může se stát, že nám PES nedovolí prodej realizovat, informovali bychom Vás prostřednictvím tohoto webu, jinak to asi nepůjde.
Nejsme schopni zabezpečit bezhotovostní platby, po zvážení rovněž nepřistoupíme k možné předběžné rezervaci termínu prodeje, těžko bychom to vysvětlili těm, co přišli dříve a čekají v autech venku. Pokud Vám není něco jasné, klidně volejte 607251751, najdeme řešení.Vracení a prodej povolenek_web_30.12.2020

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Termíny prodeje povolenek 2021

Termíny prodeje v klubovně ve Žďáře – osobní odběr:

Prosinec 2020
11.12. – pátek 16,00 – 18,00 hodin
12.12. – sobota 9,00 – 12,00 hodin
Leden 2021
15.01. – pátek 16,00 – 18,00 hodin
16.01. – sobota 9,00 – 12,00 hodin
Únor 2021
12.02. – pátek 16,00 – 18,00 hodin
13.02. – sobota 9,00 – 12,00 hodin
Březen 2021
12.03. – pátek 16.00 – 18,00 hodin
Povolenky se nebudou prodávat v místě bydliště členů výboru. Další možné zakoupení povolenky je před začátkem schůze výboru od 16,00 a to 1x měsíčně v klubovně ve Žďáře 3.3.2021, 7.4.2021, 5.5.2021

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Dopis s instrukcemi pro rok 2021

Vážené rybářky a rybáři,

v těchto dnech jsme Vám prostřednictvím mailu či písemně odeslali dopis, kde jsme stručně shrnuli podstatné záležitosti pro příští rok. Ve zprávě jsme uvedli termíny, kdy si budete moci splnit členské povinnosti a zakoupit povolenku k lovu. Znění dopisu vkládáme do přílohy tohoto příspěvku, holt stát se může, že zpráva nedorazí. Teď ještě vymyslet, jak v téhle zatracené době lze vydat požadované při co nejmenším kontaktu mezi námi, že.

dopis_rybarum-2021

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky