Jizera 7

441015 Jizera 7 – 12km, 36ha

Přítok Labe.

Od jezu elektrárny Hubálov až k jezu mlýna v Přepeřích s přítoky mimo Žehrovku.

Do revíru nepatří štěrkopískoviště Příšovice

Platné povolenky:

  • Povolenka samost. hospodařící organizace ČRS vydaná MO Svijany
  • Územní povolenka k lovu ryb na mimopstruh. revírech Severočeského ÚS
  • Celosvazová povolenka k lovu ryb na mimopstruhových revírech

Sdílej: