Pozvánka na členskou schůzi MO ČRS Svijany

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z. S., MÍSTNÍ ORGANIZACE SVIJANY

VÁS TÍMTO ZVE NA ČLENSKOU SCHŮZI, KTERÁ SE BUDE KONAT

V SOBOTU  2. BŘEZNA 2024 OD 9:00 

V  POHOSTINSTVÍ   „U LOUDŮ“   V   PLOUKONICÍCH.


!!!! NA ČLENSKÉ SCHŮZI 2.3.2024 SE POVOLENKY PRODÁVAT NEBUDOU !!!!


Program členské schůze MO ČRS Svijany.

 1. Prezence – zahájení.
 2. Schválení programu členské schůze.
 3. Volba mandátové komise a návrhové komise.
 4. Kontrola usnesení z minulé členské schůze.
 5. Zpráva o činnosti MO za rok 2023.
 6. Zpráva dozorčí komise za rok 2023.
 7. Zpráva hospodáře MO za rok 2023.
 8. Projednání a schválení účetní uzávěrky 2023.
 9. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024.
 10. Zpráva o činnosti rybářské stráže za rok 2023.
 11. Zpráva o činnosti kroužků mládeže za rok 2023.
 12. Projednání a schválení smlouvy o společném hospodaření na VP se SvčÚS Ústí nad Labem.
 13. Projednání návrhu RR ČRS na změnu stanov – sloučení poplatků za členské známky a za brigády do jednoho poplatku, včetně návrhu na jeho přerozdělení mezi RR, ÚS a MO.
 14. Projednání a schválení Bližších podmínek výkonu rybářského práva na rok 2025.
 15. Životní jubilea.
 16. Diskuse
 17. Zpráva návrhové komise (Návrh usnesení).
 18. Schválení návrhu usnesení z ČS.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality