Prodej povolenek dne 8.4.2020

Dne 8.4.2020 od 16:00 hodin ve Žďáru proběhne prodej povolenek, případně bude členům umožněno zakoupení členské známky. V místě prodeje se pokusíme vytvořit takové podmínky, aby prodej probíhal po jednotlivcích s minimalizováním styku mezi námi a zájemcem o uvedené. Vzhledem k aktuální situaci netrváme na osobní účasti žádajícího člena, tedy nám stačí donesený rybářský lístek, členská legitimace pro vyznačení splnění povinností a samozřejmě příslušná finanční hotovost (klidně pověřte někoho jiného). Prodej bude probíhat tak dlouho, dokud nebudou uspokojeni všichni příchozí, nebude třeba tedy stát ve frontě. Kdyby se tvořila, vytvoříme pořadník podle příchozích, které budeme volat jednotlivě, mezitím budete moci čekat stranou.  Kdyby došlo ke změně, budete informováni zde do 7.4.2020. Petrův zdar.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Zrušení jarních rybářských závodů 2020

Protože je zdraví vždy na prvním místě, tak jsme rozhodli, že se tradiční jarní rybářské závody na tůni u Loukova v plánovaném dubnovém termínu konat nebudou. Když vše dobře půjde, tak bychom v zářijovém termínu uspořádali závody jak pro dospělé, tak pro děti.

Loading

Sdílej:

Vydávání povolenek k lovu dětem v roce 2020

Abychom v nastalé situaci potěšili děti a hlavně jejich rodiče, tak od 1.dubna 2020 umožníme lov ryb dětem. Povolenky si můžete vyzvednout jednotlivě po předchozí telefonické domluvě u p. Luboše Vrabce (731470333) a p. Karla Hašlara (723257297). Ti s Vámi již komunikují a vše potřebné Vám vysvětlí. Sdělené platí i pro nové členy, kteří složili zkoušku. Užívejte si a Petrův zdar.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Mládež, Povolenky

Provozní řád rekreační oblasti Malý a Velký Písečák č. 1/2020

Od 1. 3. 2020 platí v oblasti revírů č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice (dále jen „Velký Písečák“) a č. 441062 Malé štěrkopískoviště Příšovice (dále jen „Malý Písečák“) nový provozní řád této lokality schválený radou obce Příšovice pod čj. UR 43/2020 dne 12.2.2020. Žádáme proto všechny rybáře lovící na těchto revírech, aby se s ním seznámili a řídili se tímto nařízením, zejména body uvedenými v článcích č. 3 – parkování, č. 14 – táboření, č. 15 – rybářský sport a č. 16 – provoz malých plavidel. Když budeme tato ustanovení všichni dodržovat, zavládne zde oboustranná spokojenost a my tak budeme moci provozovat na těchto revírech rybolov bez problémů i nadále. Odkaz na celé znění níže:

http://www.deska.prisovice.cz/storage/uredni_deska/202014_provozni_rad_pisecaky_1_2020.pdf

Read More

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Nová násada chovných rybníků

Do rybníka Velký Suchý a Křešovský byla dnes nasazena tato kapří miminka. Tak jim přejme, ať pěkně narostou a za tři roky se s nimi potkáme…

Násada

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality

Další zarybnění línem

Dnes proběhlo další kolo zarybnění tržním línem a to na revírech č. 441062 Malé šterkopískoviště Příšovice a č. 441200 Tůň u Loukova.

Lín doPísečáku a Tůně

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Revíry

Prodej povolenek od března 2020

Březen

13. 3. 2020 pátek 16.00-18,00 hodin
Další možné zakoupení povolenky je před začátkem schůze výboru a to 1  x měsíčně v klubovně ve Žďáře.
8. 4. 2020 středa 16:00 – 17:00 hodin
6. 5. 2020 středa 16:00 – 17:00 hodin

Povolenky se nebudou prodávat v místě bydliště členů výboru!

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky

Závěry z výroční členské schůze 29.2.2020

Dne 29.2.2020 proběhla v Ploukonicích Výroční členská schůze spolku MO ČRS Svijany. Na této schůzi byla schválena účetní uzávěrka za rok 2019 a schválen rozpočet na rok 2020. Po hlasování všech přítomných členů došlo k dílčím změnám ve výboru spolku a to na pozici předsedy a na místě vedoucího rybářské stráže. Hlasováním členské základny byly odsouhlaseny „Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice a č. 441062 Malé Štěrkopískoviště Příšovice“. Nic nebrání tedy tomu, aby se těmito schválenými „pravidly“ řídili jak členové spolku MO Svijany, tak i hosté. Všichni přítomní byli seznámeni se stanoviskem obce Příšovice – Provozním řádem lokality písečáků v Příšovicích a s podmínkami, za kterých lze v této lokalitě vykonávat rybářské právo k oboustranné spokojenosti obou zúčastněných stran. Tento Provozní řád se objeví na těchto stránkách v nejbližší době.

Loading

Sdílej:
Categories: Aktuality, Povolenky, Revíry