Rybářské kroužky pro mládež

Vedoucí kroužku:Kontakt:Kde se scházíme:Kdy se scházíme:
p. Karel Hašlar st.723 257 297Klubovna myslivců (na Závodí)
p. Luboš Vrabec731 470 333Rybářský dům Žďár

Sdílej:
Categories: Mládež