Rybářské kroužky pro mládež

 

Přepeře: Žďár:
vedoucí kroužku: p. Karel Hašlar st. p. Luboš Vrabec
kontakt: 723 257 297 731 470 333
kde se scházíme: klubovna myslivců (na Závodí) Rybářský dům Žďár
kdy se scházíme: neděle úterý od 16:00

Sdílej:
Categories: Mládež