ČRS MO SVIJANY

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Revíry MO Malé Štěrkopískoviště

441062 Malé Štěrkopískoviště Příšovice - 12.6 ha

Tisk
Malý Písečák

GPS: 50°34'0.331"N, 15°5'3.876"E

Revír tvoří rybářské právo na malé propadlině vzniklé těžbou v Příšovicích.

Pro zvýšení atraktivnosti je revír zarybňován také během sezóny a to kaprem o vyšší hmotnosti. Že tento způsob funguje se lze snadno přesvědčit v úlovkových statistikách. Platí zde dodatek k rybářskému řádu - bližší podmínky výkonu rybářského práva, který upřesňuje způsob rybolovu na této lokalitě.

Od roku 2016 je tento revír výhradně pro členy MO ČRS Svijany a prodej hostovských povolenek na tento revír byl ukončen.

Na revíru Malé štěrkopískoviště Příšovice je možný lov sumce v hájeném úseku, avšak pouze se zvláštním povolenkou vydanou MO ČRS Svijany (p. Kapras - 604 854 800). Toto povolení je možné získat pouze s platnou povolenkou k lovu a je vydáváno bezplatně. Počet zvláštních povolenek pro lov sumce v hájeném úseku je omezen na 7 ks týdně.

 

  • Parkování a provoz motorových vozidel se řídí vyhláškou obce Příšovice a zákonem o provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými obecně závaznými předpisy. Parkování vozidel povoleno pouze na zpevněné ploše u silnice Ploukonice-Příšovice.
  • Zákaz táboření a rozdělávání ohňů v celé lokalitě okolo vodní plochy, zákaz poškozování vegetace, přírodnin a znečišťování území odpadky.
  • Při vstupu do lokality revíru je povinností seznámit se s vyhláškou obecního úřadu Příšovice a dbát této vyhlášky. Všechny okolní pozemky revíru jsou soukromé.

Platné povolenky:

  • Povolenka samostatně hospodařící organizace ČRS vydaná MO Svijany
Malé štěrkopiskovištěMalé štěrkopiskovištěMalé štěrkopiskoviště
Aktualizováno Pondělí, 14 Březen 2016 13:20