Velké štěrkopískoviště

Bližší podmínky lovu stanovené na rok 2019 pro revír č. 441057 Velké štěrkopískoviště Příšovice:

  1. Lov ryb na revíru se řídí zákonem 99/2004 Sb. a vyhláškou MZ č. 197/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dále na revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS z.s. pro rok 2018-2019, které byly projednány a schváleny Radou ČRS 7. Září 2017, dále podmínky výkonu rybářského práva na revírech ČRS z.s. , SÚS platné pro rok 2018, které byly projednány a schváleny Výborem územního svazu dne 20. Července 2017 a dále bližšími podmínkami výkonu rybářského práva na revíru  441057 vydanými podle § 13 odst. 9 z. 99/2004 Sb. a které byly projednány a schváleny výborem spolku Český rybářský svaz,z.s., místní organizace Svijany IČO:00482803 dne 8. Srpna 2018 pro rok 2019 (viz body níže).
  2. Na revíru 441057 platí povolenky vydané spolkem  Český rybářský svaz,z.s.,místní organizace Svijany IČO:00482803 a dále celosvazové a krajské povolenky vydané spolky sdruženými v Českém rybářském svazu, z.s., Severočeském územním svazu,  IČO: 00434132 .se sídlem Ústí nad Labem, ul. Střekovské nábřeží č.p. 975/51, 400 03 Ústí nad Labem.
  3. Rybolov z ostrovů je celoročně zakázán.
  4. Rybolov a vnadění z lodí či jiných plavidel není povolen.
  5. Minimální lovná míra kapra obecného je 45 cm, maximální lovná míra kapra je 70 cm. Ulovený kapr obecný delší jak 70 cm musí být vrácen do revíru.
  6. Zákaz vnadění ovocem a ovocnými produkty.
  7. Lovící může ponechané ryby přechovávat na revíru ve vezírku či jiném zařízení pro uchovávání ryb pouze do konce zákonem stanovené doby určené pro lov ryb.
  8. Zákaz stanování, táboření a rozdělávání ohňů. Přístřešky a deštníky povoleny pouze po dobu lovu, po skončení doby lovu ryb je povinnost rybáře taková zřízení odstranit a místo po sobě uklidit.
  9. Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel mimo zpevněné plochy podél silnice Ploukonice-Příšovice.  Lovící má povinnost se řídit Opatřením OÚ Příšovice č. 2/2008- provozním řádem rekreační oblasti Malý a Velký písečák schváleným radou zastupitelstva obce Příšovice usnesením č. UR 10310/2008 dne 2.7.2008 (k dispozici na webové stránce OÚ Příšovice).

      Bližší podmínky  výkonu rybářského práva na revíru  441057 byly projednány a schváleny v souladu s § 13 odst. 9 z. 99/2004 Sb.  výborem spolku Český rybářský svaz,z.s., místní organizace Svijany IČO:00482803 dne 8. Srpna 2018 pro rok 2019, nejdéle dne  1.1.2019 bude jejich znění zveřejněno na webu ČRS MO Svijany (www.mosvijany.cz),  držitel povolenky k lovu má povinnost před započetím lovu se s nimi seznámit a při výkonu rybářského práva se jimi řídit.

Za Český rybářský svaz,z.s., místní organizace Svijany IČO:00482803 :

Josef Drahoňovský – předseda
Jiří Kraus –  jednatel

 

Sdílej: