Poplatky a povolenky

UPOZORNĚNÍ: MO ČRS SVIJANY nedisponuje celosvazovými povolenkami k lovu,  na tyto nemá dle rozhodnutí RADY ČRS jako samostatně hospodařící organizace nárok.

Členské známky

Kategorie

Členská známka

Investiční poplatek

Děti (8-15)

100,-

Mládež (16-18)

200,-

200,-

Dospělí

500,-

200,-

 

Investiční poplatek se platí i když si berete pouze členskou známku!

Udržovací členství

V tomto případě zaplatíte pouze členskou známku (popř. mimořádnou známku) a investiční poplatek, do členské legitimace bude zapsáno BEZ POVOLENKY 2018. Žádná organizace nesmí v tomto případě vydat povolenku k lovu.
Pokud se v průběhu roku rozhodnete, že budete povolenku k lovu chtít, musíte zaplatit brigády v plné výši.

CENY POVOLENEK K LOVU PRO ROK 2019

POVOLENKA: ROČNÍ TÝDENNÍ DENNÍ
ČLEN MO SVIJANY 1300 XXX XXX
MLÁDEŽ DO 15 LET MO SVIJANY 500 XXX XXX
HOSTOVSKÁ – JEDNOTNÁ 2000 1000 500

 

Mládež MO Svijany do 15 let obdrží povolenku „sezónní“, jejíž získání je podmíněno účastí na pravidelných schůzkách (zájmovém kroužku) u pana Vrabce či pana Hašlara v období leden až duben.  Její platnost je tímto časově omezena na období od cca. 25. dubna do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Brigády v roce 2019

Kategorie

Základní Podmínky pro Tůň:
základní brigáda +

Děti (8-15)

0
16 – 70 let 1000,- / 10 hod. + odpracovat 40 brigádních hod. (1)
nad 70 let 500,- / 5 hod. + odpracovat 15 brigádních hod. (1)
ZTP 5 hod. s indiv. přístupem

 

(1) může se doplatit chybějících 10 hodin

Sdílej: