Kontakty

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Svijany
POB 14
463 46 Příšovice
mosvijany@seznam.cz

Výbor MO

Výbor řídí chod organizace a je volen členskou základnou na členské schůzi. Zajišťuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s majetkem místní organizace a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou výlučně vyhrazeny členské schůzi. Výbor MO je kárným orgánem II. stupně. O své činnosti předkládá zprávy členské schůzi.

Předseda: Drahoňovský Josef 603 431 646 j.drahonovsky@post.cz
Jednatel: Kraus Jiří 604 872 866
Místopředseda a

vedoucí Rybářské stráže:

Francák Jan 607 251 751
Hospodář: Ing. Dobeš Josef 724 820 086
Zástupce hospodáře: Kapras Tomáš 604 854 800
Mládež a noví členové: Vrabec Luboš 731 470 333
Členové výboru: Cymbál Jiří
Burjánek Jaroslav
Rulec Josef
Mikule Luděk
Novotná Gustava
Rygl Jiří
Vaňouček Jaroslav

 

Sdílej: