ČRS MO SVIJANY

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home

Zakázané činnosti v prostoru VD ÚN Nechranice

Tisk

Již v 14. září 2009 ČRS Ústi nad Labem informovalo rybářskou veřejnost o staronových pravidlech chování rybářů v prostoru vodního díla ÚN Nechranice. Nejedná se sice o nic nového, ale byly například vymezeny kotviště pro plavidla nebo zakázán vjezd motorovým vozidlům. Valná část našich rybářů na ÚN jezdí a proto si dovolujeme ocitovat článek z www.crsusti.cz:

"Povodí Ohře, s.p. provádí v terénu vymezení nádržního prostoru ÚN Nechranice betonovými sloupky tzv. označníky. Ty jsou situovány k příjezdovým cestám, aby byly dobře viditelné pro všechny návštěvníky vodního díla. Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma spouštění lodě). V nádržním prostoru je zakázáno bivakování a stanování, poškozování břehů např. zarážením kůlů pro kotvení lodí, umisťování odpadu, rozdělávání ohně, vyřezávání keřů a kácení stromů apod. Plavidla smí kotvit jen na vyhrazených kotvištích nebo místech označených plavebním znakem „P“ pro povolené stání, příp. v bezprostřední blízkosti vlastního pozemku v přítokové části VD. Stanovat lze jen ve vyhrazených tábořištích.  Žádáme rybáře, aby plně respektovali uvedené zákazy, protože jinak se vystavují nebezpečí postihu ze strany Policie ČR. Tato informace bud doplněna do popisu revíru Ohře 9 - ú.n. Nechranice pro rok 2010, ale platnost opatření je okamžitá, protože vychází z již dříve platných zákonů a nově je pouze vymezen prostor přehrady v terénu."

Aktualizováno Čtvrtek, 15 Duben 2010 07:05