Archiv autora: kudrnac

Nejdůležitější změny RŘ 2018

Změny v bližších podmínkách lovu platné od roku 2018

  • Celkový denní úlovek lína obecného je omezen na 4 kusy
  • Do rybářského řádu se vrací explicitní zákaz podsekávání ryb.
  • Na všech revírech je lovící povinen zapsat přisvojené úlovky lína a amura bezprostředně po jejich ulovení.

 

Sdílej:
Categories: Povolenky, Revíry

Přihlášky do rybářských kroužků

Přihlášky do rybářských kroužků pro mládež do 15-ti let je možné vyzvednout u pana Luboše Vrabce (tel. 731 470 333) nebo pana Karla Hašlara (bývalá nápojka v Přepeřích).

Sdílej:
Categories: Mládež

Rybářské kroužky pro mládež

Vedoucí kroužku:Kontakt:Kde se scházíme:Kdy se scházíme:
p. Karel Hašlar st.723 257 297Klubovna myslivců (na Závodí)
p. Luboš Vrabec731 470 333Rybářský dům Žďár

Sdílej:
Categories: Mládež